Om de CO2-uitstoot in het Waasland versneld terug te dringen, organiseren we regelmatig groepsaankopen, zoals we reeds deden voor elektrische fietsen, condensatieketels, tegelijk met de voordelige sanering van stookolietanks. Vorig jaar organiseerden we een groepsaanbod dak-, muur- en vloerisolatie en hoogrendementsbeglazing.

Interesse?

Wil je graag op de hoogte gebracht worden van eventuele andere groepsaankopen, dan kan je dat aangeven via dit formulier.

Via Interwaas kan je onder bepaalde voorwaarden beroep doen op een lening voor energiebesparende werken. Meer info hierover via deze link.